"Un tomēr es uzskatu, ka Karfagenam ir jābūt iznīcinātam."
- Marks Katons vecākais